Shaip Algemene Diens

1. terme

Deur toegang te verkry tot die webwerf by https://www.shaip.com stem jy in om gebonde te wees aan hierdie diensbepalings, alle toepaslike wette en regulasies, en stem in dat jy verantwoordelik is vir die nakoming van enige toepaslike plaaslike wette. As jy nie met enige van hierdie bepalings saamstem nie, word jy verbied om hierdie webwerf te gebruik of toegang te verkry. Die materiaal op hierdie webwerf word beskerm deur toepaslike kopiereg- en handelsmerkwetgewing.

2. Gebruik lisensie

 • Toestemming word verleen om een ​​eksemplaar van die materiaal (inligting of sagteware) tydelik op Shaip se webwerf af te laai vir slegs persoonlike, nie-kommersiële verbygaande besigtiging. Dit is die verlening van 'n lisensie, nie 'n oordrag van die titel nie, en onder hierdie lisensie mag u nie:
  • verander of 'n afskrif van die materiaal;
  • gebruik om die materiaal vir enige kommersiële doel, of vir 'n openbare vertoning (kommersiële en nie-kommersiële);
  • probeer om sagteware op Shaip se webwerf te dekompileer of om te bou;
  • 'n outeursreg of ander eiendom notas van die materiaal te verwyder;
  • oordra die materiaal na 'n ander persoon of "spieël" die materiaal op enige ander bediener.
 • Hierdie lisensie word outomaties beëindig as u enige van hierdie beperkings oortree en deur Shaip te eniger tyd beëindig kan word. By die beëindiging van u besigtiging van hierdie materiaal of na die beëindiging van hierdie lisensie, moet u enige aflaai-materiaal wat u besit, vernietig, hetsy in elektroniese of gedrukte formaat.

3. Vrywaring

 • Die materiaal op Shaip se webwerf word op 'n 'soos dit' basis verskaf. Shaip gee geen waarborge, uitdruklik of stilswyend nie, en ontken en ontken hiermee alle ander waarborge, insluitend, sonder beperking, stilswyende waarborge of voorwaardes van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-inbreuk op intellektuele eiendom of ander skending van regte.
 • Verder waarborg of lewer Shaip geen voorstellings met betrekking tot die akkuraatheid, waarskynlike resultate of betroubaarheid van die gebruik van die materiaal op sy webwerf of andersins met betrekking tot sulke materiaal of op enige webwerwe wat aan hierdie webwerf gekoppel is nie.

4. beperkings

In geen geval sal Shaip of sy verskaffers aanspreeklik wees vir enige skade (insluitend, sonder beperking, skade vir verlies aan data of wins, of as gevolg van onderbreking van sake) wat voortspruit uit die gebruik of onvermoë om die materiaal op Shaip se webwerf te gebruik nie, selfs al is Shaip of 'n Shaip-gemagtigde verteenwoordiger is mondeling of skriftelik in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. Aangesien sommige jurisdiksies nie beperkings op geïmpliseerde waarborge of beperkings van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade toelaat nie, is hierdie beperkings moontlik nie op u van toepassing nie.

5. Akkuraatheid van materiale

Die materiaal wat op Shaip se webwerf verskyn, kan tegniese, tipografiese of fotografiese foute insluit. Shaip waarborg nie dat enige van die materiaal op sy webwerf akkuraat, volledig of op datum is nie. Shaip kan te eniger tyd sonder kennisgewing die materiaal op sy webwerf verander. Shaip doen egter geen verbintenis om die materiaal op te dateer nie.

6. Links

Shaip het nie al die webwerwe wat aan sy webwerf gekoppel is, nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud van so 'n gekoppelde webwerf nie. Die insluiting van enige skakel impliseer nie dat Shaip die webwerf onderskryf nie. Die gebruik van so 'n gekoppelde webwerf geskied op eie risiko van die gebruiker.

7. modifikasies

Shaip kan hierdie diensvoorwaardes te eniger tyd vir sy webwerf sonder kennisgewing hersien. Deur hierdie webwerf te gebruik, stem u in om gebind te wees aan die destydse huidige weergawe van hierdie diensvoorwaardes.

8. Toepaslike wet

Hierdie bepalings en voorwaardes word onderhewig aan en uitgelê in ooreenstemming met die wette van Kentucky en u onderwerp u onherroeplik aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe in daardie Staat of plek.